Isolatører Forpliktelser


Isolatører introduserer og erstatter materialene som brukes til å beskytte strukturer og deres mekaniske rammer for å kontrollere og holde temperaturene i konstruksjonene oppe. Disse arbeiderne blir regelmessig referert til som encasings.
forpliktelser
Beskyttelsespesialister gjør ofte følgende:
• Fjern gammel beskyttelse og kast den på riktig måte
• Les omtale og detaljer for å avgjøre arbeidsforutsetninger
• Bestem summen og slags beskyttelse som kreves
• Mål og skivebeskyttelse for å passe inn i skillevegger og rundt kanaler

• Fest beskyttelsesoppsettet med stifter, tape eller skruer
• Bruk kompressorer til å sprute beskyttelsen i noen få mellomrom
• Installer plastiske hindringer for å beskytte mot fuktighet
• Følg trivselregler
Isolatorene bruker vanlige håndapparater, for eksempel blader og saks. De kan også utnytte et utvalg av energiapparater, inkludert kraftsager, til å kutte beskyttelsesmaterialer, sveisere til sikringsbårer og stiftvåpen for å feste beskyttelse mot skillevegger. Noen separatorer bruker kompressorer til sprutbeskyttelse.

Spesialister vikler nå og da en front av aluminium, metallplate eller damphindring (plastfolie) over beskyttelsen. Å gjøre som sådan sikrer beskyttelsen ved å holde fuktighet ute